Marmara Adası / Marmara Mermeri

Marmara Adası ve Saraylar Köyü'nde Mermer

Saraylar beldesinden çıkarılan mermerler %95 oranına varan saflıkta olup, iri kristallidirler. Marmara mermeri günümüzde; mimari eserlerde, heykel gibi sanatsal çalışmalarda ve pek çok tarihi eserin restorasyonunda kullanılmaktadır.

Saraylar Beldesi Türkiye mermer rezervinin %15'ine sahiptir. Var olan bu rezervin ancak % 10'u işletilebilmektedir. Saraylarda mermer blok ve plaka halinde üretilmektedir. Belde'de günümüzde faaliyet gösteren 30 civarında blok mermer ocak işletmesi, 25 civarında mermer plaka üretim tesisi vardır. Bu tesisler içerisinde 1 adet yarma, 6 adet katrak, 29 adet este ile üretim yapılmakta; üretilen mermerler iç ve dış piyasalara ihraç edilmektedir.

Saraylarda son yıllarda özellikle ihracatta önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Suriye'den İtalya'ya kadar geniş bir yelpazede ihracat yapılmaktadır. Mermerler ihracata deniz yoluyla gitmektedir. Son yıllarda modernize edilen Saraylar Limanı mermer ihracatının kilit noktası konumundadır. Liman 6,5 metre su derinliğine ve 3500 tonluk gemileri yükleme kapasitesine sahiptir. Saraylar limanının bir diğer özelliği de IPS kod'a (uluslararası ihracat yapabilme özelliğine sahip güvenli liman) sahip olmasıdır.

Binlerce yıldır Saraylar'da süregelen mermer çıkarma faaliyetlerinin en önemli mimarları hiç kuşkusuz taş işçileridir. Eski dönemlerde bileklerinin gücüyle ve sabırla tonlarca kayayı çıkarmışlardır dağlardan. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte işleri biraz daha kolaylaşsa da yine de taşın her metreküpünde alınterleri vardır.

-Saraylar Belediyesi, Saraylar Rehberi'nden alınmıştır.